HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

PHÒNG KINH DOANH: 

0902.981.281 My status

ĐỊA CHỈ

 • THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   4 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 15 QUẬN GÒ VẤP

   Điện Thoại:

   0982.304.581

   Fax:

   028. 6289.0219

   Hotline:

   0902.981.281
 • CHI NHÁNH VĨNH LONG

   109 NGUYỄN HUỆ, P.4, TP. VĨNH LONG

   Điện Thoại:

   0938.788.485

   Fax:

   Hotline:

   0902.981.281

HOTLINE

  • kdbaovenamky@gmail.com

   Điện Thoại:

   0938.788.485

   Hotline:

   0902.981.281

Tin Tức & Sự Kiện  > Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

  Nhiệm vụ cơ bản của Bộ luật hình sự là nhằm bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ quyền làm chủ tập thể của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà Nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ trật tự pháp luật XHCN chống mọi hành vi phạm tội đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống  tội phạm.

  Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội, chỉ một người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự và hình phạt do toà án quyết định.

  1. Tội phạm :

  -  Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc  lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ  Tổ Quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế nền văn hoá, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản các quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.

  -  Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong bộ luật này. Tội phạm được phân thành: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt này đối với tội ấy là đến ba năm tù.

  +  Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất cho khung hình phạt này đối với tội ấy là bảy năm tù.

  +  Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất cho khung hình phạt ấy là mười năm tù.

  +  Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức cao nhất của khung hình  phạt này đối với tội ấy là trên mười năm tù,  chung thân hoặc tử hình.

  -  Những hành vi tuy có dấu hiệu phạm tội, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kê thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

  Một số hành vi sau nay không phải là tội phạm :

  - Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội do sự kiện bất ngờ,  tức là trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó ( điều 11 bộ luật hình sự 1999 )

  - Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi của mình. Đối với người này phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

  - Phòng vệ chính đáng: là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

  - Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.  Hành vi gây thiệt hại cấp thiết không phải là tội phạm

  - Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện phạm tội đến cùng,  tuy không có gì ngăn cản (Nếu hành vi đó thực tế đã được thực hiện có đủ yếu tố của một tội phạm khác thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này).

  Những hành vi sau đây phải coi là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự .

  Người phạm tội nhận thức rõ về hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hành vi đó xảy ra,  hoặc thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn cố ý thực hiện để mặc cho hậu quả xảy ra (cố ý phạm tội).

  Người phạm tội tuy thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

  Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó (vô ý phạm tội)

  Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác.

  Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (là hành vi) chống trả rõ ràng quá mức cần thiết không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội  của hành vi xâm hại.

  Trong trương hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

  Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện trên.

  Người cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngồi ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt được mục đích  phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt được mục đích.

  Người nào sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che dấu tội phạm, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi cản trở việc phát hiện điều tra, xử lý người phạm tội.

  Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang thực hiện và không tố giác

  Người không tố giác là ông, bà, cha,mẹ, con, cháu, anh chị em ruột vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh  hoặc các tội đặc biệt nghiêm trọng.

  Người cùng thực hiện tội phạm hoặc những kẻ thừa hành, xúi dục, tổ chức, giúp sức.

  2. Hình phạt:

  Khái niệm: Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong bộ luật hình sự và do toà án quyết định.

  Mục đích: Hình phạt không chỉ nhằm mục đích trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống XHCN, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

  Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung :

  Hình phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.

  Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

  Khi sử phạt không quá 5 năm căn cứ vào nhân thân người phạm tội về tình tiết giảm nhẹ nếu không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù thì toà án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 1 đến 5 năm. Án treo không phải là hình phạt.


TIN TỨC & SỰ KIỆN

TIN TỨC NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

Online: 13

Tổng cộng: 1125596